Wersja 2.5

- program "Agent Ubezpieczeniowy" - aktualizacja programu [wersja z dnia: 04.07.2007]

UWAGA! Osoby które zainstalowały wcześniejszą wersję 2.5 (przed 08.12.2005) po instalacji wersji bieżącej muszą wykonać następujące operacje:
1. Dla wersji sieciowej:
- pobrać i zainstalowac nowy serwer: serwer baz danych;
- uruchomic program konwersja4.exe który zainstaluje się w katalogu serwera;
2. Dla wersji jednostanowiskowej:
- uruchomić program konwersja4.exe który zainstaluje się w katalogu programu AU.

Instalację nowej wersji należy przeprowadzić przy wyłączonym programie Agent Ubezpieczeniowy. Przy pierwszym uruchomieniu programu wykonywana bedzie konwersja bazy danych do nowego formatu. Operacja ta może trwać kilka minut. W czasie konwersji i po jej zakończeniu bedą pojawiać się stosowne komunikaty

Przed instalacją wersji 2.5 wskazane jest wykonanie kopii całego katalogu AU. Kopię katalogu można nagrać na płytę CD lub wykonać operację kopiowania katalogu AU na inny dysk (lub katalog).

Wprowadzone zmiany

06.01.2006
- dodany raport "Wykaz pozyskanego inkasa" dla TU UNIQA
- dodana opcja drukowania polis (w fazie testów, opis drukowania)

21.11.2005
- poprawiona edycja pełnych danych pojazdu
- poprawione operacje na magazynie (m.in. przekazanie druków)

- zastosowany nowy silnik bazy danych zapewniający większą stabilność pracy.

- dodane nowe raporty (m.in wykaz polis TU UNIQA - wersja 2)

- poprawione operacje eksportu i importu polis