Uwaga! Plik aktualizacyjny do najwyższej wersji zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w wersjach niższych (nie ma potrzeby pobierania wszystkich plików aktualizacyjnych).

Wersja

Opis zmian

Plik aktualizacyjny

2.0.0.98
04.07.2007

1. W raporcie wykaz polis do wznowienia dodana (w kolumnie "uwagi") informacja czy była szkoda.

20098.upd

2.0.0.97
04.07.2007

1. Dodana możliwość umieszczenia na wykazie w kolumnie "uwagi" imienia i nazwiska agenta zawierającego polisę.
2. Dodany wykaz polis dla TU Compensa (wersja 5).

20097.upd

2.0.0.96
04.07.2007

1. W raporcie "Zestawienie druków na magazynie" dodana możliwość wybrania druków będących w "szafie pancernej".

20096.upd

2.0.0.95
04.07.2007

1. Poprawione działanie opcji anulowania polis w magazynie (dotyczy braku anulowanych polis na wykazach - aby polisy pojawiły się na wykazie należy jeszcze raz je anulować).

20095.upd

2.0.0.94
04.07.2007

1. Poprawione działanie opcji "zdejmij sprzedane polisy z magazynu" w widoku magazynu.
2. Dodany wykaz polis dla TU UNIQA.

20094.upd

2.0.0.93
04.07.2007

1. Przy eksporcie polis dodana możliwość wybrania agenta.
2. Poprawiony wykaz TU Cigna.
3. Przy generowaniu wykazu polis dodana możliwość wyboru typu polisy (nowa, wznowiona ...).
4. Zmiana: filtrowanie w widoku polis datą zakończenia polisy nie uwzględnia polis zwróconych po sprzedaży samochodu.
5. W opcji wystawiana faktur po wprowadzeniu nip-u podpowiadane są ostatnio wpisane dane adresowe (a nie pierwsze).

20093.upd

2.0.0.92
04.07.2007

1. Przy wprowadzaniu polis włączone sortowanie listy agentów po nazwisku.
2. Dodana opcja sprawdzania czy wprowadzony numer rejestracyjny pojazdu jest juz w bazie i jeśli tak to czy ma zostac dopisany nowy rekord (Opcje -> fiszka Inne -> informuj o wprowadzeniu pojazdu o tym samym numerze rejestracyjnym)

20092.upd

2.0.0.91
04.07.2007

1. Dodany wydruk kolumny "Uwagi" w rozliczeniu agenta (magazyn).

20091.upd

2.0.0.90
04.07.2007

1. Poprawione działanie opcji "Wznowienie polisy".

20090.upd

2.0.0.89
04.07.2007

1. W funkcji "Kopiuj" dodane kopiowanie zawartości ramki "Taryfa"

20089.upd

2.0.0.88
04.07.2007

1. Dodany nowy wykaz dla TU Compensa
2. Funkcja kopiuj dane (na polisie) - nie kopiuje teraz pola "Uwagi"

20088.upd

2.0.0.87
04.07.2007

1. Dodane uwzględnanie ustawienia "Sz.P." dla osób fizycznych przy wydruku etykiet adresowych.
2. Dodana możliwość ustawienia wielkości czcionki dla etykiet adresowych.
3. Dodany wydruk adresu e-mail w kartotece klienta.

20087.upd

2.0.0.86
04.07.2007

1. Dodane zawężanie numerów polis w liście po wybraniu TU i nazwy. Podpowiadane są tylko polisy z magazynu dla wybranego TU i nazwy.
2. Dodane pamiętanie ustawienia widoku magazynu.

20086.upd

2.0.0.85
04.07.2007

1. Do funkcji "Wznowienie polisy" dodane kopiowanie "Uwag" ze starej polisy.
2. Poprawione działanie dołączania polis anulowanych do wykazów przy filtrowaniu nazwą polisy (uwaga, poprawka zadziała tylko dla nowo anulowanych polis).
3. Poprawiony błąd przy edycji istniejącej polisy (zmiana daty rat przy włączonej opcji "przepisuj wartość pola "Stawka podst." do pierwszej raty")

20085.upd

2.0.0.84
04.07.2007

1. Dodany raport "Raporty -> Wykazy -> Wykaz rat".

20084.upd

2.0.0.83
04.07.2007

1. Dodany raport "Karta rozliczenia agenta" dla TUW.

20083.upd

2.0.0.82
04.07.2007

1. Dodana opcja ewidencjonowania przekazania druków z szafy do agenta (z możliwością wydruku zbiorczego potwierdzenia).
2. Dodana opcja rozliczenia agenta który przynosi sprzedane polisy z możliwością wydruku potwierdzenia (ostatnia ikonka w widoku "Magazyn").
3. Dodana możliwość umieszczania na wykazie polis anulowanych (po zaznaczeniu "dołącz do wykazu polisy anulowane" w okienku generowania raportu).

20082.upd

2.0.0.81
04.07.2007

1. Dodany nowy raport "Wykaz polis wersja 3" dla TU Compensa.
2. Poprawiony błąd powodujący przenoszenie numerów dowodów wpłat ze starej polisy po wywołaniu opcji "Wznowienie polisy".

20081.upd

2.0.0.80
04.07.2007

1. W opcji "Eskport polis" dodano możliwość dołączenia polis dla których wykonana była wpłata raty w zadanym okresie.
2. W raporcie polis z terminem płatności dodano możliwość dołączenia polis do wznowienia (w ten sposób można otrzymać raport zawierający jednocześnie polisy z płatnościami oraz polisy do wznowienia).
3. Dodano nowy raport "Raporty -> Magazyn -> Rozliczenie polis z informacją o ubezpieczonym".

20080.upd

2.0.0.79
04.07.2007

1. Poprawiony raport "Wykaz polis do wznowienia" - nie są uwzględniane polisy oznaczone jako nie podlegające wznawianiu.
2. W opcji importu polis dodana możliwość zignorowania polis z tych TU które nie są wpisane do słownika Towarzystw.
3. W wykazie polis do wznowienia dodana możliwość posortowania polis po miejscowości (w obrębie tej samej miejscowości po ulicy).
4. W wykazie polis do wznowienia dodane drukowanie danych: PESEL, nr D.O, NIP oraz kolumna "Uwagi" której zawartość można ustalić w "Opcje -> fiszka Raporty".
5. Poprawiony błąd uniemożliwiający dodanie zeskanowanych dokumentów przy polisach wprowadzanych przez opcję "Wznowienie polisy".

20079.upd

2.0.0.78
04.07.2007

1. Poprawiony raport TU SAMOPOMOC.
2. Poprawione wstawianie adresu do korespondencji przy generowaniu korespondecji seryjnej.
3. Dodane zapamiętywanie ustawień przy skanowaniu dokumentów.

20078.upd

2.0.0.77
04.07.2007

1. Dodany nowy raport "Wykaz ubezpieczonych pojazdów wersja 2" (bez danych polis).
2. Dodane drukowanie numeru telefonu w kolumnie "uwagi" w okienku przypominającym pojawiającym się na początku działania programu.

20077.upd

2.0.0.76
04.07.2007

1. Dodana mozliwość wydruku danych pojazdu.
2. Poprawione przepisywanie danych odbiorcy po wprowadzeniu nipu w opcji wystawiania faktur .

20076.upd

2.0.0.75
04.07.2007

1. Dodany raport "Rozliczenie polis" dla TU Inter-Polska S.A.
2. W opcji przekazania polis z "szafy pancernej" dla agenta (magazyn polis) dodana możliwość wydrukowania potwierdzenia przekazania polis.

20075.upd

2.0.0.74
04.07.2007

1. Dodana opcja wyszukiwania polis przez numer certyfikatu, numer zielonej karty i numer assistance.
2. W wydruku raportu dla TU Concordia dodane drukowanie numeru certyfikatu i assistance.
3. W danych pojazdu dodana możliwość oznaczenia czy silnik pojazdu jest typu diesel.

20074.upd

2.0.0.73
04.07.2007

1. Dodana opcja "polisa nie podlega wznawianiu" przy polisach życiowych.
2. Poprawione dzielenie na 3 i 4 raty (przycisk "Podziel"). Zmiana powoduje ze przy podziale na równe raty kolejne kwoty nie mogą być większe od pierwszej raty.

20073.upd

2.0.0.72
04.07.2007

1. Poprawiony wydruk przelewów (możliwość wybrania stron do wydruku).

20072.upd

2.0.0.71
04.07.2007

1. Dodana opcja "Przepisanie polisy do innej osoby" (opcja dostępna na belce rozdzielającej osoby od polis).
2. Dodana możliwość umieszczenia na wykresie przypisu składki dwóch lat (rok wskazany i rok poprzedni).
3. W opcji filtrowania polis dodana możliwość filtrowania po typie polisy (komunikacyjne, majątkowe, na życie).

20071.upd

2.0.0.70
04.07.2007

1. Opcja "wznowienie polisy" pozostawia agenta bez zmian (tj. takiego jaki był na polisie wznawianej).
2. Dodana opcja edycji daty zdarzenia i agenta w magazynie polis.
3. Dodana opcja zapisu zdjęcia na dysk/dyskietkę (nowa ikonka na podglądzie zdjęcia).

20070.upd

2.0.0.69
04.07.2007

1. Poprawione działanie opcji "Wznowienie polisy".
2. Zmiana polegająca na naliczaniu prowizji wg stawki ratalnej dla polis które mają ustawiony typ polisy jako "ratalna" nawet w przypadku gdy przy polise jest wprowadzona tylko jedna rata.

20069.upd

2.0.0.68
04.07.2007

1. Poprawiony eksport polis po "dacie wystawienia polisy".
2. Dodana mozliwośc ustawienia w uprawnieniach użytkownika dostępu do menu "Słowniki".
3. Dodane nowe pola w danych szczegółowych pojazdu: możliwość "odhaczenia" że badania techniczne są bezterminowe i data wydania dowodu rejestracyjnego.
4. Poprawiona funkcja kopiowania polis.

20068.upd

2.0.0.67
04.07.2007

1. Zmienone działanie opisu w polu "tytułem" przelewu. Pełna informacja tj. numer polisy, termin płatności i ryzyka drukowana jest tylko w przypadku jeśli mieści się w rubryce. W przeciwnym wypadku drukowany jest tylko numer polisy i termin płatności.
2. Do polis dodane pole "Data wznowienia". Pole to jest wykorzystywane przez raport "Wykaz polis do wznowienia". Jeżeli dana polisa ma być wznowiona w innym terminie niż data jej wygaśnięcia to w polu "Data wznowienia" należy wprowadzić ten termin. W przeciwnym wypadku pole można zostawić nie wypełnione - data wznowienia zostanie wtedy przepisana z daty końcowej ważności polisy.

20067.upd

2.0.0.66
04.07.2007

1. Poprawione działanie "Kartoteki klienta".
2. Dodane nowe informacje do wydruku "Kartoteki klienta": numer EKD i moc silnika pojazdu.
3. Dodana możliwość sporządzania raportów po dacie wprowadzenia polisy.

20066.upd

2.0.0.65
04.07.2007

1. Poprawiony raport dla TU Concordia.
2. Dodana możliwość wpisania daty wystawienia kwitariusza przy polisie własnej.
3. Dodany raport "Rejestr Kwitariuszy" dla TU Florian.
4. Dodany raport "Rozliczenie Agenta" dla TU Cigna Stu.

20065.upd

2.0.0.64
04.07.2007

1. Poprawione zdejmowanie deklaracji OFE z magazynu.
2. Dodana opcja "Wznowienie polisy" (przycisk na belce rozdzielającej osoby od polis).
3. Dodane nowe pole: "Data wprowadzenia polisy".
4. Dodane zapamiętywanie położenia belki rozdzielającej osoby od polis.

20064.upd

2.0.0.63
04.07.2007

1. Dodana możliwość przejścia z magazynu do polisy (podwójne kliknięcie na polisie w widoku "Magazyn" - aby opcja zadziałała dla już istniejących polis należy jednorazowo użyć funkcji "Zdejmij sprzedane polisy z magazynu")
2. Rozszerzona informacja w polu "tytułem" na przelewach w przypadku włączonej opcji "grupuj polisy o tym samym numerze" (dodane rozbicie kwot dla poszczególnych ryzyk).

20063.upd

2.0.0.62
04.07.2007

1. Dodane sprawdzanie poprawności wprowadzanych numerów: PESEL, NIP i REGON.
2. Poprawione wyszukiwanie w liście osób przy wprowadzaniu pierwszych liter (teraz działają polskie znaki).
3. Poprawione wstawianie tekstu w przelewach w polu "tutułem c.d.".
4. Dodana możliwość umieszczania numeru agenta w polu "tutułem c.d.".

20062.upd

2.0.0.61
04.07.2007

1. Dodana opcja adresowania koperty do TU (Słowniki -> Towarzystwa Ubezpieczeniowe).
2. Zwiększona wielkość pola "Kod taryfy".
3. Poprawiona edycja wartości w słowniku zwyżek i zniżek.

20061.upd

2.0.0.60
04.07.2007

1. Poprawione działanie kartoteki klienta.

20060.upd

2.0.0.59
04.07.2007

1. Poprawione drukowanie magazynu.
2. Poprawione działanie skrótów klawiszowych.

20059.upd

2.0.0.58
04.07.2007

1. Poprawione drukowanie faktur.
2. Zwiększona ilość wierszy w opcji drukowania etykiet.
3. Dodana możliwość zaznaczania osób (klawisz spacji + opcje zaznaczania w górnym pasku). Dla zaznaczonych osób dodana możliwość wydruku etykiet i adresowania kopert.

20058.upd

2.0.0.57
04.07.2007

1. Dodane przepisywanie dat z zakładki "Dane brokerskie" do wszystkich polis o tym samym numerze.
2. Dodana możliwość przejścia z opcji "Organizer" bezpośrenio do osoby lub polisy dla której występuje zdarzenie w danym dniu (po podwójnym klikniknięciu na dniu).
3. Poprawiony błąd powodujący pojawianie się czasami pustej strony w wydruku raportu.

20057.upd

2.0.0.56
04.07.2007

1. Poprawiony błąd z wersji poprzedniej uniemożliwiąjący dodanie dokumentu prowizyjnego.
2. Poprawione zawężanie raportów przez wybór "polisy samochodowe" - włączenie do tej kategorii polis flotowych.
3. Dodany raport T.U. PTU "Zestawienie polis S".

20056.upd

2.0.0.55
04.07.2007

1. Poprawiony "Raport brokerski" - generowanie po dacie zwrotu do Z.U.
2. Poprawione dodawanie nowych elementów wyposażenia pojazdu.

20055.upd

2.0.0.54
04.07.2007

1. Poprawione działanie funkcji wyświetlania polis przeterminowanych (ikonka "1999").

20054.upd

2.0.0.53
04.07.2007

1. Dodane nowe pole w osobach: "oznaczenie". Pole umożlwia grupowanie osób przez nadanie wybranym osobom takiego samego oznaczenia. Zawartość pola wykorzystywana jest przy sporządzaniu raportów: wykaz polis z terminem płatności i wykaz polis do wznowienia.
2. Dodana opcja importu plików tekstowych z danymi polis wyeksportowanymi z programu PEGAZ.

20053.upd

2.0.0.52
04.07.2007

1. Dodana możliwość wyłączenia wyświetlania polis przeterminowanych (ikonka "1999" na listwie rozdzielającej osoby od polis).
2. Poszerzone o dowody wpłaty działanie funkcji zdejmowania sprzedanych druków z magazynu.

20052.upd

2.0.0.51
04.07.2007

1. Dodany nowy raport dla TU PTU.
2. Poprawione działanie funkcji "Podziel" po opcji wklejenia danych polisy.

20051.upd

2.0.0.50
04.07.2007

1. Do polis dodana nowa zakładka "Dokumenty, zdjęcia" umożliwiająca "podpinanie" do każdej polisy zeskanowanych materiałów (typu polisa, wniosek, zdjęcie itp). Dodawane na tej zakładce elementy nie są składowane w bazie lecz w katalogu "...AU/foto/". Stąd też funkcja tworzenia kopii bazy danych nie archiwizuje tych dokumentow.
Aby zrobic kopię zeskanowanych materiałów należy zgrać cały katalog FOTO.
2. Na zakładce "Dokumenty, zdjęcia" dodana funkcja skanowania dzięki ktorej nie ma potrzeby korzystania z zewnętrznych programów do skanowania. Wystarczy włożyć do skanera dokument i wcisnąć przycisk "Skanuj" w AU. Program automatycznie wykona skanowanie i zapis obrazka.

20050.upd

2.0.0.49
04.07.2007

1. Poprawiony błąd powodujący utratę informacji o marce i modelu pojazdu przy ponownej edycji polisy.

20049.upd

2.0.0.48
04.07.2007

1. Dodany nowy wykaz polis dla TU Compensa.
2. Dodana możliwość wprowadzania danych o wyposażeniu pojazdu (nowa zakładka w widoku pełnych danych pojazdu). Zaznaczenie danego elementu wyposażenia wykonuje się przez podwójne kliknięcie myszką lub naciśnięcie klawisza spacji.

20048.upd

2.0.0.47
04.07.2007

1. Poprawione drukowanie etykiet adresowych (uwzględnianie ustawień marginesów na wydruku)
2. Dodana możliwość wydrukowania zdjęć.

20047.upd

2.0.0.46
04.07.2007

1. Poprawiony błąd pojawiający się przy wpisywaniu numeru dowodu wpłaty w sytuacji gdy nie był wybrany agent wystawiający dowód wpłaty.

20046.upd

2.0.0.45
04.07.2007

1. Dodana opcja druku raportów umożliwiająca wydruk wybranych stron.
2. Dodany raport dla TU PTU S.A.

20045.upd

2.0.0.44
04.07.2007

1. Poprawiony błąd przy próbie przejścia do widoku pojazdów w sytuacji gdy nie ma jeszcze wprowadzonych żadnych pojazdów.
2. Dodane rozbicie na serię i numer polisy oraz umieszczanie pola "Oznaczenie ryzyk" w kolumnie "Symbol ubezpieczenia" w raporcie dla TU Concordia.
3. Dodany raport dla TU Generali S.A.

20044.upd

2.0.0.43
04.07.2007

1. Poprawione roporty - składka przypisana nie jest wpisywana przy płatnościach rat (błąd pojawił się w wersji 2.0.0.41).

20043.upd

2.0.0.42
04.07.2007

1. Poprawione działanie dodawania i edycji deklaracji OFE.
2. Poprawiona funkcja znajdowania polisy przez numer.

20042.upd

2.0.0.41
04.07.2007

1. Przy wystawianiu dowodu wpłaty druk na magazynie zdejmowany jest dla agenta wystawiającego.
2. Poprawione liczenie przypisu w przypadku filtrowania datą wystawienia polisy.

20041.upd

2.0.0.40
04.07.2007

1. Dodana możliwość wybrania polis do eksportu przez datę wystawienia.
2. Dodany nowy raport - wykaz polis dla TU Concordia
3. Dodany nowy raport - wykaz polis dla TU Inter (wersja 2)

20040.upd

2.0.0.39
04.07.2007

1. Dodana możliwość sporządzania raportów przy wykorzytaniu nowego pola przy polisach "zapłacono prowizję".
2. Dodana funkcja łatwiejszego ustawiania kolumn w tabelkach - dostępna po kliknięciu na "trójkącik" w lewym górnym rogu tabelki.

20039.upd

2.0.0.38
04.07.2007

1. Dodany nowy wykaz dla TU Tryg.
2. Dodane nowe pole przy polisach "zapłacono prowizję" w którym odhaczać można fakt pobrania prowizji z TU. Korzystając z funkcji filtrowania polis można przefiltrować polisy z "odhaczonym" bądź "nie odhaczonym" polem "zapłacono prowizję".
3. Poprawione działanie przycisku do pokazywania i ukrywania polis osoby.

20038.upd

2.0.0.37
04.07.2007

1. Dodany wydruk pojazdów z polis flotowych w kartotece klienta i na wydruku polisy.
2. Dodane wyróżnianie polis flotowych kolorem niebieskim w tabelce.
3. Poprawiona edycja pojazdów w polisach flotowych.
4. Dodane kopiowanie daty wystawienia polisy w funkcji kopiuj-wklej.

20037.upd

2.0.0.36
04.07.2007

1. W widoku pojazdów poprawione wyświetlanie polis wystawionych dla danego pojazdu (dodane polisy flotowe).
2. Dodany raport dla TU Agropolisa "Rozliczenie z polis i składki zainkasowanej".

20036.upd

2.0.0.35
04.07.2007

1. W widoku pojazdów poprawione wyświetlanie polis wystawionych dla danego pojazdu.
2. Poprawione wyznaczanie daty o roku urodzenia na podstawie numeru PESEL.
3. W wykazach dodana możliwość wydruku numeru certyfikatu, assistance i zielonej karty pod numerem polisu (właczenie: Opcje -> fiszka Raporty).

20035.upd

2.0.0.34
04.07.2007

1. W widoku pojazdów dodane wyświetlanie polis wystawionych dla danego pojazdu (łącznie z polisami flotowymi).
2. Poprawiony błąd polegający na gubieniu ustawienia formy płatności przy wystawianiu dowodu wpłaty do polisy własnej.
3. W wykazach dodana możliwość wydruku formy płatności i numeru dowodu wpłaty pod datą wpłaty (właczenie: Opcje -> fiszka Raporty).
4. W wykazach dodana możliwość wydruku w kolumnie "Uwagi" sumy ubezpieczenia (właczenie: Opcje -> fiszka Raporty).

20034.upd

2.0.0.33
04.07.2007

1. Dodane pole "przebieg" w danych pojazdu.
2. Dodane pola do wprowadzenia numeru zielonej karty i assistance przy polisach komunikacyjnych.
3. Zmienione działanie funckji "kopiuj - wklej".

20033.upd

2.0.0.32
04.07.2007

1. Dodane drukowanie pojazdu w kartotece klienta w kolumnie "uwagi" przy polisie.
2. Dodana możliwość drukowania w kartotece klienta tylko polis bieżących (Opcje -> fiszka Inne -> w kartotece klienta drukuj tylko polisy bieżące).

20032.upd

2.0.0.31
04.07.2007

1. Dodane nowe pola w danych "osoby": numer EKD i adres E-mail.
2. Dadany nowy raport: "Zestawienie operacji" dla TU TRYG S.A.
3. Poprawiony wykaz polis dla TU Agropolisa.
4. Dodana możliwość filtrowania polis warunkiem posiadania adresu e-mail.
5. Dodana możliwość wysyłania korespondecji seryjnej (przypomnienia o ratach, wznowieniach itp) drogą e-mailową.
Do tego celu służy przycisk "Wyślij korespondencję seryjną e-mailem" w widoku "Poczta". Przed użyciem tej opcji należy przefiltrować polisy (np. datą zakończenia) i przygotować treść pisma (analogicznie jak dla seryjnej korespondencji tradycyjnej).
Po kliknięciu na przycisk "Wyślij korespondencję seryjną e-mailem" otwiera się okno w którym można przejrzeć wszystkie wygenerowane e-maile. Przed wysłaniem (przycisk "Wyślij pocztę") należy jeszcze skonfigurować parametry konta pocztowego (przycisk "Ustawienia").

20031.upd

2.0.0.30
04.07.2007

1. Dodany nowy raport "Rejestr polis" dla TU Florian

20030.upd

2.0.0.29
04.07.2007

1. Poprawiony błąd przy próbie wydruku faktury.
2. Dodany podział składki na 2 raty przy czym druga płatna za 5 m-cy.

20029.upd

2.0.0.28
04.07.2007

1. Dodane sortowanie po imieniu w obrębie nazwisk osób.
2. Dodane pole "Opis szkody" w osobach.
3. Zmienione drukowanie kopert w pozycji pionowej.
4. Poprawiony raport "Wykaz polis z terminem płatności".
5. Poprawione okno edycji danych pojazdu (dodane przepisywanie pojemności i ładowności ze słownika modeli, poprawione przechodzenie klawiszem Tab/Enter przez pola).

20028.upd

2.0.0.27
04.07.2007

1. Dodane pole "Certyfikat" przy polisach majątkowych.
2. Przy dodawaniu polis na magazyn dodane przepisywanie wartości z pola "Od numeru" do pola "Do numeru".
3. Poprawiony błąd pojawiający się przy próbie druku kopert i korespondencji seryjnej.

20027.upd

2.0.0.26
04.07.2007

1. Poprawione adresowanie kopert z pozycji "Osoby".

20026.upd

2.0.0.25
04.07.2007

1. Zmieniony sposób adresowania kopert. Odwrotne zdefiniowanie rozmiarów koperty (Opcje -> Koperta; w polu szerokość wprowadzamy wyskość koperty i odwrotnie) powoduje że koperta generowana jest w postaci pionowej.

20025.upd

2.0.0.24
04.07.2007

1. Dodana możliwość wprowadzenia dla każdego agenta współczynnika przez jaki mnożona jest prowizja na wykazach.
2. Dodana możliwość wyszukania osoby przez fragment nazwy (opcja "Znajdz -> Osobę -> przez fragment nazwy (nazwiska)" lub skrót klawiszowy Ctrl-F).

20024.upd

2.0.0.23
04.07.2007

1. Poprawione wyświetlanie faktur z (bez) płatności.
2. Poprawiony błąd przewijania listy polis.
3. Uwzględnienie opcji "grupuj polisy o tym samym numerze" dla druków formularzy przelewów.
4. Dodana opcja włączania pola "Uwagi" do wydruku raportów (Opcje->Raporty).
5. Dodany nowy wzór formularza przelewu (Poczta).

20023.upd

2.0.0.22
04.07.2007

1. Podział na 2 raty jest wykonywany tak aby rata pierwsza nie była mniejsza niż druga.
2. Po wyliczeniu wartości składki w edycji danych polisy (przy wykorzystaniu przycisku "Zniżki") jest ona przypisywana do pola "Suma rat".
3. W fakturach dodane wyszukiwanie nabywcy po nazwie.
4. W fakturach dodane sortowanie listy NIP.
5. Dodana możliwość wprowadzania waluty przy polu "suma ubezpieczenia".
6. W kartotece klienta dodany wydruk daty prawa jazdy.
7. Uwzględnienie opcji "grupuj polisy o tym samym numerze" dla wykazu polis do wznowienia i wykazu polis z terminem płatności.
8. Powiększenie ilości klas taryfowych do 30.

20022.upd

2.0.0.21
04.07.2007

1. Dodana możliwość wypełniania numerów dowodów wpłat z pozycji edycji danych polisy (dodatkowa ikonka w prawym dolnym rogu okna edycji danych polisy).
2. W raportach dodana możliwość wybrania tylko dokumentów prowizyjnych.
3. W wykazie kwitariuszy (TU Agropolisa) dodane drukowanie w kolumnie "Uwagi" numeru polisy obcej.

20021.upd

2.0.0.20
04.07.2007

1. Dodana możliwość sortowania raportów po dacie wystawienia.

20020.upd

2.0.0.19
04.07.2007

1. Poszerzona wielkość pola do wpisywania numeru prawa jazdy.
2. Dodane pole "Data wydania prawa jazdy".
3. Dodane drukowanie adresu ekspozytury na wykazie polis dla TU SAMOPOMOC SA.
4. Poprawione nakładanie się napisów w okienku danych polisy komunikacyjnej.
5. W oknie "Dane pojazdu" dodane pole "rodzaj pojazdu".
6. W opcjach dodana możliwość zdefiniowania domyślnej formy płatności rat (zakładka "Inne").
7. Dodane sumowanie wartości rat w trakcie ich wprowadzania. Suma pojawia się w tytule ramki "Płatność" po modyfikacji wartości raty.
8. W wykazie ubezpieczonych pojazdów dodana możliwość zdefiniowania numerów polis (od ... do ...) objętych wykazem.

20019.upd

2.0.0.18
04.07.2007

1. UWAGA!!! Poprawka likwidująca błąd powodujący kłopoty z uruchomieniem programu po 24.02.2003. Do wszystkich użytkowników wersji 2.0 wysłana zostanie płyta CD z poprawioną wersją programu.
2. Dodane pole "Numer wykazu" w polisach na życie.
3. Poszerzona ilość informacji w deklaracji OFE.

20018.upd

2.0.0.17
04.07.2007

1. Dodana opcja podglądu i wydruku "Kartoteki klienta". Kartoteka obejmuje dane osobowe, listę polis i listę pojazdów wybranego klienta. Opcja włączenia podglądu kartoteki dostępna jest w widoku "Osoby" na pasku oddzielającym listę osób od listy polis (wcześniej musi być włączona ikonka "Pokaż podgląd polis osoby")

20017.upd

2.0.0.16
04.07.2007

1. Dodana możliwość włączenia ostrzeżenia przy wprowadzaniu polisy o braku zadanego numeru w magazynie polis (Opcje -> Inne -> ostrzegaj o braku polisy na magazynie)
2. W danych osobowych dodane zostały pola: "numer prawa jazdy" i "kategoria prawa jazdy".
3. W danych pojazdu dodane zostały pola: "moc" i "data pierwszej rejestracji".
4. Przy wprowadzaniu polisy komunikacyjnej dodana została możliowść przywołania (i edycji) pełnych danych pojazdu.
5. Poprawiony błąd przy próbie wydruku faktury.
6. Dodano (przy wydruku polis wybranej osoby) w kolumnie uwagi wydruk sumy ubezpieczenia i wprowadzonych przy polisie uwag.
7. Poprawiony błąd przy wydruku zestawienia klientów.
8. W wykazie polis dla TU Hestia dodano wydruk wartości w kolumnach: "Rodzaj operacji", "Rodzaj dowodu przekazania".
9. Poprawiono usterkę polegającą na nie zapamiętywaniu ustawienia "Opcje -> Inne -> Zaokrąglanie rat ...".
10. Przy wydruku danych polisy dodano wydruk numeru silnika ubezpieczonego pojazdu.

20016.upd

2.0.0.15
04.07.2007

1. Dodana możliwość wydruku wybranych stron przy adresowaniu kopert i korespondencji seryjnej (nowa ikonka z symbolem drukarki nad podglądem wydruku).
2. Poprawiony błąd nie uwzględniania zadanego zakresu wydruku przy drukowaniu przelewów.

20015.upd

2.0.0.14
04.07.2007

1. Dodane pole "osoba miała szkodę" w bazie osób (osoba ze szkodą jest wyróżniona w tabelce).
2. Dodana możliwość szybkiego wyszukiwania osób. Wciskanie klawiszy odpowiadających początkowi nazwy (nazwiska) osoby powoduje automatyczne wyszukanie osoby (aby opcja zadziałała podświetlenie musi być ustawione na liście osób).
3. Dla polis typu "flota" dodane drukowanie pojazdów w raportach i wydruku danych polisy.
4. W raporcie "wykaz ubezpieczonych pojazdów" dodana możliwość wyboru osoby.

20014.upd

2.0.0.13
04.07.2007

1. Dodane pola "Karta pojazdu" i "Data badań technicznych" w danych pojazdu.
2. Poprawiony błąd powodujący złe przypisanie agenta przy zdejmowaniu polis z magazynu.

20013.upd

2.0.0.12
04.07.2007

1. Dodany wydruk zestawienie faktur w zadanym okresie.
2. Dodana możliwość wydruku rachunku uproszczonego.
3. W fakturach wprowadzono oddzielne daty: wystawienia i sprzedaży.
4. Dodane sortowanie nazw polis po nazwie.
5. Dodana opcja (Opcje -> Inne -> przepisuj wartość pola "Nazwa polisy" do pola "Ozn. ryzyk") umożliwiająca automatyczne przepisanie nazwy polisy do pola oznaczenie ryzyk.

20012.upd

2.0.0.11
04.07.2007

1. Poprawiony wydruk polis klienta (nie uwzględnianie dokumentów prowizyjnych).
2. Dodana opcja (Opcje -> Raporty -> Grupuj polisy o tym samym numerze) pozwalająca na drukowanie polis o tym samym numerze w jednym wierszu (wartości składek i prowizji są sumowane).
3. Dodana możliwość wystawiania faktur (Narzędzia -> Faktury)

20011.upd

2.0.0.10
04.07.2007

1. Poprawiony raport "Klienci -> Zestawienie urodzin".

20010.upd

2.0.0.9
04.07.2007

1. Dodany raport "Magazyn - Zestawienie druków na magazynie". Raport umożliwia sporządzenie wykazu polis będących na magazynie w postaci "od numeru ... do numeru ...".
2. Dodana możliwość dołączania zdjęć do polisy majątkowej.
3. Dodana opcja wydruku formularza przelewu do wznowienia polisy OC kumunikacyjne (ikonki w widoku "Poczta").

2009.upd

2.0.0.8
04.07.2007

1. Dodana możliwość wydruku "poświadczenia operacji na magazynie polis" (opcja dostępna w "Historii operacji" w widoku "Magazyn"). Przed wydrukiem należy oznaczyć na liście (klawisz Shift lub Ctrl i "klikanie" myszką) operacje do wydruku.
2. Poprawiona opcja zwrotu polis do TU z "Szafy pancernej"

2008.upd

2.0.0.7
04.07.2007

1. Poprawione usuwanie agenta ze słownika agentów.
2. Dodana możliwość włączenia numeracji stron w nagłówku raportu (Opcje -> Raporty)
3. Poprawione zestawienie dzienne inkasa

2007.upd

2.0.0.6
04.07.2007

1. Poprawione tworzenie druków przelewu z uproszczonym potwierdzeniem odbioru

2006.upd

2.0.0.5
04.07.2007

1. Dodany raport "Zestawienie dzienne inkasa"
2. Dodany raport "Wykaz polis z kolumną "Lp"
3. Dodana (Opcje -> Raporty) możliwość włączenia numeracji stron na raportach

2005.upd

2.0.0.4
04.07.2007

1. Dodana możliwość wydrukowania danych pojedynczej polisy (ikonka z drukarką w widoku polis)
2. Dodane wyświetlanie (po wybraniu ikonki "Pokaż więcej danych" w widoku polis) numeru ewidencyjnego polisy. Numer ewidencyjny jest unikatowym wewnętrznym numerem polisy w programie AU. W opcji "Znajdź" można wyszukać polisę przez podanie numeru ewidencyjnego.
3. W "Opcje -> Raporty" dodana została opcja: "uwzględniaj płatność przelewem jako składkę zainkasowaną". Wyłączenie tej opcji powoduje że jako inkaso nie zostaną zaliczone te raty które mają formę płatności: PRZELEW

2004.upd

2.0.0.3
04.07.2007

1. Przeniesione z wersji sieciowej opcje "Eksport" i "Import polis" (opcja "Plik" w górnym menu). Korzystając z tych opcji można łączyć bazy danych prowadzone na różnych komputerach.
2. W opcji "Import polis" dodana kontrola powtarzających się polis. Jeżeli w czasie importu pojawi się polisa o takim samym numerze, TU i nazwie to wyświetlane jest okno w którym można podjąć decyzję czy polisa ma być dołożona do bazy, czy ma zastąpić istniejącą polisę lub czy ma być zignorowana.

2003.upd

2.0.0.2
04.07.2007

2002.upd

2.0.0.1
04.07.2007

2001.upd