Wersja 1.5

dysk.gif (909 bytes) - program "Agent Ubezpieczeniowy"

Historia zmian

- dodana możliwość wprowadzenia innej niż standardowa (zadana w słowniku nazw polis) prowizji (przycisk oznaczony symbolem $ w czasie edycji danych polisy)

- poprawiony raport: Broker -> Raport prowizyjny; dodana możliwość wybrania klientów z zadanej miejscowości (Raporty -> Klienci -> Zestawienie klientów)

- dodana opcja "Znajdź -> Samochód przez fragment numeru rejestracyjnego"

- dodana możliwość określania czy wprowadzany klient jest osobą fizyczną czy prawną (pole NIP i REGON)

- zwiększona (w słowniku klas taryfowych OC) liczba wierszy z 9 do 19

- poprawiony błąd przy wydruku polis z ekranu przypominającego przy starcie programu

- rozszerzona funkcja "Podziel" na raty w czasie dodawania polis (dodana możliwość podzielenia sumy do zapłaty na 2, 3, 4, 6, 12 rat z określeniem procentowym wysokości I raty); dodana możliwość wprowadzenia 6 rat w polisach komunikacyjnych; dodana możliwość wyboru numeru rejestracyjnego pojazdu do drukowania w raportach w kolumnie "Uwagi" (Opcje - fiszka Raporty)

- w wykazach polis do wznowienia i polis z terminem płatności dodana kolumna "Pojazd" ; dodane wykazy polis dla TU DAEWOO S.A.

- dodane drukowanie polis wybranej osoby i drukowanie "przypominacza" przy uruchamianiu programu;

- do funkcji kopiuj wklej dodane kopiowanie numeru polisy i dat płatności rat;

- dodane pole: data wystawienia polisy;

- dodana możliwość oznaczenie czy polisa ma podlegać wznowieniu; dodane kolorowanie polis w tabelce: polisy dla których minął okres ważności są wyświetlane kolorem szarym ;

- zmieniony sposób oznaczania polisy zwróconej po sprzedaży samochodu: należy wejść do edycji polisy komunikacyjnej i odhaczyć odpowiednie pole. Polisy zwrócone oznaczone są w tabelce kolorem czerwonym;

- ograniczona długość pola numer nadwozia do 17 znaków;

- wprowadzona automatyzacja wprowadzania rat i dat płatności na podstawie wartości wpisanej w polu Stawka podstawowa - wartość z tego pola jest automatycznie przepisywana do I raty. Wpisanie innej wartości w polu I raty np. równej 1/4 wartości z pola Stawka podstawowa spowoduje podzielenie składki na 4 raty.;

- informacja która pojawia się przy starcie programu (polisy z terminem płatności lub do wznowienia) jest przenoszona do filtra (w widoku Polisy, w dolnej części są umieszczone te same polisy co w okienku startowym);

- dodane raporty: "Wykaz polis TU PARTNER" i "Wykaz polis TU Sampomoc wersja 2";

- dodane raporty: "Wykaz polis TU COMPENSA" i "Wykaz kwitariuszy TU Agropolisa"; dodana możliwość ustawienia jakie informacje mają być prezentowane w wykazach w kolumnie "Uwagi" (OPCJE -> Raporty)

- w czasie wprowadzania polis dodana opcja umożliwiająca wprowadzanie przysługujących zniżek i zwyżek wraz z kalkulowaniem wartości polsy. Szczegóły w uaktualnionej instrukcji

- dodana nowa opcja w widoku "Osoby" umożliwiająca zaadresowanie koperty do wybranej osoby

- wyeliminowane powtarzanie tych samych adresów przy adresowaniu kopert; dodana dadatkowa opcja umożliwiająca wyłączenie powtarzania się korespondencji seryjnej

- dodano nowe raporty do rozliczania magazynu polis

- dodano nowe raporty: dla TUiR WARTA S.A. (wykaz polis, wykaz nie pobranych rat, wykaz polis anulowanych, rozliczenie sprzedawcy) oraz raport ogólny rozliczenia sprzedawcy

- dodana możliwość wprowadzania i rozliczania certyfikatów (kartoników); dodana możliwość wprowadzania formy płatności (gotówka/przelew) za raty

- dodana obsługa sieci agentów (szczegółowy opis w instrukcji); dodana możliwość oznaczenia polisy jako zwróconej po sprzedaży samochodu - ostatni przycisk w widoku polis (takie polisy nie są umieszczane w wykazach)

- poprawiony błąd w czasie generowania wykazu polis nie wznowionych. Dodane nowe wykazy polis: Filar wersja 2, Agropolisa wersja 2, CIGNA STU, Polonia

- w czasie wprowadzania danych polisy komunikacyjnej można odszukać pojazd przez wprowadzenie numeru nadwozia lub silnika. Do tego celu służy przycisk umieszczony obok pola "Nr. rej." (zamiast "klikać" na ten przycisk można użyć klawisza F2), który powoduje wyświetlenie okienka z możliwością odszukania pojazdu przez podanie numeru rejestracyjnego lub numeru nadwozia lub numeru silnika.

- w czasie wprowadzania danych polisy można korzystać z funkcji "kopiuj i wklej" dostępnych po naciśnięciu przycisków znajdujących się w prawym dolnym rogu okienka. Kopiowanie danych polisy może być pomocne w przypadku gdy wprowadzamy kilka polis dotyczących tego samego przedmiotu ubezpieczenia np. oddzielne polisy NW i OC dotyczące tego samego pojazdu;

- dodano nowe roporty: wykaz polis Hestia i wykaz polis Inter-Fortuna;

- dodana została nowa funkcja: kalkulowanie cen polis z możliwością porównania ceny tej samej polisy w różnych TU. Opcja jest w fazie testów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do testowania i przesyłania uwag. Szczegółowy opis nowych funkcji znajduje się tutaj.